Tider

Måndagar:  18.30 - 19.30   Ungdom, träning - 4 banor. Hjälmstaskolan

Måndagar:  19.30 - 20.30   Motionsspel vuxna - 4 banor. Hjälmstaskolan

Torsdagar:  20.00 - 22.00   Junior och seniorspel - 2 banor var. Hjälmstaskolan

Söndagar:   19.00 - 21.00  Familj och ungdom - 4 banor. Hjälmstaskolan