Välkommen till Vallentuna Badmintonklubb!

Årsmöte 18 april kl 19.00 i hallen

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän

5. Föredragande av årsredovisningen

6. Godkännande av årsredovisningen

7. Styrelsens ansvarsfrihet

8. Val av styrelse för det kommande året, 4 ledamöter

9. Val av revisor för det kommande året

10. Fastställande av avgifter.

11. Övriga frågor

12. Mötets avslutande

Nu finns det en fin t-shirt att köpa för 150kr. Kontakta Christer!

Nu går det att swisha medlemsavgiften. Numret är 1235593678. Ange vilken medlem det avser!